سفره عقد - انواع مدل های سفره عقد با طراحی های جدید و مدرن

سفره عقد – انواع مدل های سفره عقد با طراحی های جدید و مدرن

انواع مدل سفره عقد : پیشینه مراسم عقد به دوران ایران باستان باز می گردد که پس از شیرینی خوران و آشنایی خانواده ها با هم صورت می گرفت. در قدیم سفره عقد توسط خانواده زوجین چیده می شد. بدین صورت که خانواده داماد آن را تهیه می کردند و سپس در مراسم بله برون آن را به منزل عروس می بردند و وظیفه چیدمان آن به عهده خانواده عروس بود. چیزی که باعث می شود در گذر زمان و بعد از فراز و نشیب های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این کشور کهن، هنوز هم سفره باستانی و ایرانی به قوت...

ادامه مطلب