با بهترین و جامع ترین مطالب روز دنیا ، همراه شما هستیم .

ترفندی برای ترد شدن خیار شور

ترفندی برای ترد شدن خیار شور
1 309

ترد شدن خیار شور

برای داشتن یک خیار شور خشمزه و ترد می توان از مواد زیر استفاده کرد…

ترفندی برای ترد شدن خیار شور
ترفندی برای ترد شدن خیار شور

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ :

ﺳﺮﮐﻪ  :  ۳ ﻟﯿﺘﺮ

ﻧﻤﮏ  :   ﻗﺪﺭﯼ

ﻓﻠﻔﻞ  :  ۳ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮﺭﯼ

ﺧﯿﺎﺭ  :  ۲۰۰۰ ﮔﺮﻡ

ترفندی برای ترد شدن خیار شور
ترفندی برای ترد شدن خیار شور

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ:

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ‌ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺧﯿﺎﺭ ﺗﺮﺷﯽ ﺗﺮﺩ ﺗﺮ ﺷﻮﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﻫﮏ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺯﯾﺮ ﺑﺨﻮﺍﺑﺎﻧﯿﻢ, ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﮐﯿﻠﻮ ﺁﻫﮏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺁﺏ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ ﺁﻫﮏ ﺭﺳﻮﺏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺁﺏ ﺯﻻﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﻓﯽ ﺭﺩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺧﯿﺎﺭﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺭﯾﺰﯾﻢ ﺑﻪ‌ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺭﻭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﯿﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺁﻫﮏ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺁﺏ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺋﯿﻢ ﻭ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺑﻤﺎﻧﺪ, ﺑﻌﺪ ﺧﯿﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ‌ﺳﺎﺯﯾﻢ ﻭ ﺧﻮﺏ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯽ‌ﺭﯾﺰﯾﻢ ﻭ ﺳﺮﮐﻪ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺟﻮﺵ ﻣﯽ‌ﺩﻫﯿﻢ ﻭ ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺭﻭﯼ ﺧﯿﺎﺭﻫﺎ ﻣﯽ‌ﭘﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺳﺮﮐﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻣﯽ‌ﺭﯾﺰﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ‌ﺑﻨﺪﯾﻢ.

نوش جان.

ترفندی برای ترد شدن خیار شور
5 (100%) 1 vote

Video:

1
نظر شما چیه ؟

avatar
1 تعداد نظرها
0 تعداد پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش در نظرات
پرحاشیه ترین نظر
0 نظرها
سيما آخرین نظرات ثبت شده
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین تعداد رای
سيما
مهمان
سيما

من تست کردم خیلی خوب شد مرسییییییی